0
Your Cart

Kursuset har til formål at give dig en grundlæggende forståelse af Xpad Fusion. På kurset lærer du, hvordan du kan bruge software til at generere og behandle jeres egen afsætningsdata samt håndtere opmålinger.

Som kursist vil du opleve, at undervisningen tilpasses dit individuelle niveau og kendskab til emnet. Vi ønsker at skabe et læringsmiljø, hvor du bliver mødt på det niveau, du befinder dig på. Herfra vil vi gradvist opbygge din viden i et tempo, der sikrer, at den nyerhvervede viden kan huskes og anvendes effektivt.


Indholdet af Software kursus hos Maxpartner vil typisk omfatte følgende emner:

  1. Introduktion til Xpad Fusion
  2. Grundlæggende funktioner
  3. Dataindsamling
  4. Databehandling
  5. Avancerede funktioner
  6. Cases og praktiske øvelser
  7. Spørgsmål og diskussion

Kurset vil blive tilrettelagt med henblik på at skabe en solid grundlæggende forståelse af Xpad Fusion og dets anvendelse inden for afsætningsdata og opmålinger.